DE ZILVERVLOOT

WIJ ZIJN DE ZILVERVLOOT

VOORTVAREND TE WERK

Stichting De Zilvervloot is een landelijk opererende onafhankelijke maatschappelijke organisatie op non-profit basis met netwerken in binnen- en buitenland. Zij richt zich o.a. op het begeleiden, trainen, opleiden, stimuleren en coachen van ervaren hoogopgeleide werkzoekenden en het ondersteunen van gemeenten en bedrijven.

 

‘De Zilvervloot’ is gericht op het behouden, ontwikkelen en re-integreren van kennis en talenten voor de hooggekwalificeerde arbeidsmarkt (MRE-regio). Vanuit onze visie worden deze talenten op innovatieve wijze zeer intensief en actief begeleid. Diverse creatieve instrumenten, initiatieven, oplossingen en netwerken worden ingezet die invulling geven aan de doelstelling: het vinden van nieuwe 'betaalde' werkzaamheden in welke vorm dan ook.

 

Met haar Kennis- en Talenten Bank® werken we nauw samen met en ondersteunen overheidsinstellingen alsmede het bedrijfsleven (alle sectoren, profit en non-profit).

 

De Zilvervloot heeft een concept ontwikkeld, dat is gericht op het behouden en re-integreren van kennis en talenten voor de arbeidsmarkt. Deze groep is namelijk van groot belang voor onze economie. Niet alleen omdat er de komende jaren enorme tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan, maar ook omdat de vorige (krediet)crisis zal worden gevolgd door een kenniscrisis. Er moet een nieuwe koers worden ingezet.

 

WHAT WE DO

De Zilvervloot is een speciaal programma. De essentie hiervan is dat mensen, waar nodig, weer veerkracht, energie en creativiteit ontwikkelen om die ene baan te verwerven (empowerment).

 

TOP FEATURES

  • RUIM 2000 MENSEN IN EINDHOVEN
  • We bestaan al bijna 10 jaar, werken samen met alle belangrijke partijen en hebben een enorm netwerk. De Zilvervloot heeft veel talenten en professionals uit alle denkbare beroepsgroepen beschikbaar  die op alle mogelijke manieren kunnen worden ingezet. Met onze Kennis- en Talenten Bank® ondersteunen wij overheidsinstellingen alsmede het bedrijfsleven (alle sectoren, profit en non-profit). Daarnaast beschikken wij over een aantal belangrijke ambassadeurs.
  • INTENSIEVE & PERSOONLIJKE

       BEGELEIDING

  • Het gaat om jou! Jij bent de kapitein (het is ten slotte jouw schip)! Kern: jouw DNA, je profielanalyse(s), de 3 K’s (Kennis, Kunde en Karakter). We kijken niet naar wat je niet hebt, maar wat je wel hebt en leren je dat optimaal te gebruiken. Je wordt ondernemer van jezelf!
  • HOOGSTE SUCCES RATIO
  • Door onze intensieve en innovatieve begeleiding hebben wij al ruim 9 jaar de hoogste succes ratio (re-integratie) van Nederland. Onze unieke aanpak en gepatenteerde matching methode maakt dat wij zeer succesvol zijn. Bij ons gaat het om de mens, niet om geld!
  • WINNAAR SAMEN VITAAL AWARD
  • Eén van onze bedrijven, Aediz, gestart vanuit een Business Development Group, heeft recentelijk de Samen Vitaal Award 2016 van de Rabobank gewonnen voor haar concept ‘Care B&B’ en Duurzame Ouderen Zorg (DOZ).

© 2016 - ALL RIGHTS RESERVED - DESIGNED BY JAS